یکی از برنامه های بهائیان برای 21 و 22 بهمن به آشوب کشاندن منطقه غرب تهران بوده است.
شنیده های خبرنگار«جوان آنلاین» حاکی است،طی برنامه ریزی مشترک بهائیان با منافقین ،فرقه ضاله بهائیت با ساماندهی حداقل 6 گروه عملیاتی 20 نفره و 6 هسته 5 نفره بنا بوده که ابتدا در 21 بهمن برخی اغتشاشات جزیره ای را  در برخی نواحی غرب تهران بویژه منطقه پونک انجام داده تا شرایط برای شکستن فضا فراهم آید وسپس در 22 بهمن در هنگام حضور یکی از کاندیداهای شکست خورده در منطقه صادقیه اعتراضات در آن منطقه شروع شده و سپس پس از تظاهرات به منطقه پونک و از آنجا به برخی مناطق دیگر شمال تهران کشیده شود.

 


در همین میان تامین برخی سلاح های سرد و پیش بینی تخلیه برخی نخاله های ساختمانی در منطقه پونک و صادقیه از جمله مواردی بوده که این فرقه ضاله برای روز 22 بهمن پیش بینی کرده بود که توقیف یکی دو دستگاه دستگاه کامیون حامل نخاله در منطقه صادقیه در روز 21 و 22 بهمن در همین چارچوب بوده است.
از دیگر سو دیگر اخبار دریافتی خبرنگار«جوان آنلاین» نیز حکایت از آن دارد که منافقین نیز طی روزهای پیش از روز 22 بهمن به دنبال بررسی موقعیت میدانی خیابان ها برای برخی از اقدامات خود بوده اند،که دراین مسیر با هوشیاری نیروهای اطلاعاتی – امنیتی ناکام مانده اند.
در همین زمینه گفته می شود در روز 21 بهمن دو دختر در حوالی خیابان جمهوری که به طرز مشکوکی در حال گرفتن عکس بوده اند ،شناسایی و دستگیر شده اند که ازبازرسی از آنان دو قبضه سلاح کلت و از دوربین آنها قریب به 1000 عکس از استقرار سطل های زباله،ورودی برخی بانک ها،برخی موسسات دولتی،ایستگاه های اتوبوس در حوالی میدان انقلاب،خیابان آزادی،میدان جمهوری،خیابان جمهوری،امیرآباد و...کشف شده است.

 


ازدیگرسو کشف و خنثی سازی دو بمب درست دو روزمانده به راهپمایی 22 بهمن در مسیر یکی از مسیرهای هفتگانه راهپیمایی بوضوح از تلاش مشترک بهائیان و منافقین برای ایجاد آشوب و اغتشاش و انتقام گیری از ملت بزرگ ایران حکایت داشت که با ایثار و خود گذشتگی نیروهای اطلاعاتی- امنیتی ضرب شصتی به عوامل و دست نشاندگان بیگانگان نشان داده شد.