در کتاب توضیح واضحات در مرام باب و بهاء سوالاتی از بهاییت شده که بنده با کمی ویرایش دوباره از بهایی ها می پرسم که واقعا جواب این سوالها را بدهند،البته اگر جوابی دارند.

1. آیا بابیت و بهائیت از فرق اسلام است و یا خود، دین و مذهب، حزب... جدائی است؟ 

اگر از گروه اسلام است، پس کتاب تازه - قانون تازه - مذهب تازه - تزئینات یعنی چه؟ 

و اگر دین جدیدی است، از روی چه اساسی باید زیر بار این دین رفت؟ 

2. آیا می‏توانید بگوئید که سران شما قبل از به وجود آمدن این مرام، تابع چه دینی بوده‏اند؟

3. «لن» در لغت و قواعد عرب دال بر چه چیزی است، مرقوم فرمائید؟ 

4. آیا می‏توانید آیه‏ی شریفه و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه (و هر کس که دینی جز اسلام اختیار کند از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیاندیدگان خواهد بود) را معنی کنید؟ 

باقی سوالات را در ادامه مطلب بخوانید

5. آیا به نظر شما قرآن باطل کننده‏ای را در بردارد یا نه؟ اگر دارد با آیات مختلفه‏ی قرآنی من جمله با آیه‏ی شریفه‏ی لا یأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه(كه هیچ گونه باطلى نه از پیش رو و نه از پشت سر [نه در حال و نه در آینده‏] به آن راه ندارد، [چرا كه‏] از جانب حكیمى ستوده نازل شده است) چه می‏کنید؟ 

6. چرا سر گروه های شما ان عدة الشهور عند الله... را که اثنی عشر 12 ماه است، به 19 ماه تغییر داده‏اند؟ آیا با تغییر دادن و ادعای آنها جو نیز تغییر نموده است؟ 

7. آیا بزرگ و مؤسس اصلی شما: الف. نایب اصلی و باب امام زمان بوده؟ 

ب. و یا خود مهدی موعود؟. 

ج. و یا شارع. 

د. و یا مدعی الوهیت؟ کدام یک را قبول دارید، در حالی که تمام این مقامات را مدعی بوده، مدارک می‏خواهید - مقاله‏ی سیاح - دلائل  سبعه - قرن بدیع، جلد 1 مفاوضات و بیان فارسی، تاریخ صدر الصدور و لوح هیکل الدین - تا بالاخره توبه نامه نوشته که در بایگانی مجلس شورای ملی متن آن موجود و شرح مجلس و عین توبه نامه را ابوالفضل گلپایگانی در صفحه‏ی 202 کتاب کشف الغطاء آورده است. 

8. آیا حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة حلال محمد را تا روز قیامت حلال و حرام او را تا روز قیامت حرام می‏داند یا نه؟ با جملات بزرگ خودتان که در صفحه‏ی 5 صحیفه‏ی عدلیه آورده است، چه می‏کنید؟ 

9. اگر بر ختمیت اسلام و خاتمیت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله معترف نیستید، با صفحات 78 رحیق مختوم اشراق خاوری و 114 جلد 1 قاموس منیع مبارک و درس دهم دروس الدیانه، چه کرده و جواب می‏دهد؟ 

10. آیا به ائمه‏ی 12 گانه و اخبار از ناحیه‏ی آنها معتقد و معترفید یا نه؟ 

11. امام زمان از نظر شما کیست، با اخبار فراوانی که از شیعه و سنی رسیده چه می‏کنید؟ با مطالبی که علیمحمد در صحیفه‏ی عدلیه، ص 42 به بعد آورده است، چه می‏کنید؟ 

12. چرا روزه‏ی شما از نظر کمیت 19 روز و از نظر کیفیت با قرآن مخالفت دارد؟ 

13. چرا مهریه‏ی زن‏ها را در شهر 19 مثقال طلا و در ده 19 مثقال نقره قرار داده و از 95 مثقال باید تجاوز ننماید؟ 

14 لقب بها را چه کسی به حسینعلی داد وچرا لقب دهنده را قرة العین می‏دانید؟ 

15. لقب سر(Ser) را چه کسی به بزرگ شما داد و چرا سفیر روس که عقیده به مرام شما را نداشت، بزرگ شما را از زندان نجات داده، لطفا  گزارشات «کینیاز دالگورکی» را بخوانید. 

16. چرا مدت 12 سال میرزا حسینعلی و میرزا یحیی از همدیگر بدگوئی کردند تا دولت عثمانی مجبور شد آنها را از بغداد به ادرنه تبعید نماید. و در آنجا نیز به مخالفت با یکدیگر ادامه داده تا آخر در سال 1285 در 20 ربیع‏الثانی میرزا یحیی و اتباعش را به جزیره‏ی قبرس و میرزا حسینعلی و یارانش را به زندان معروف عکا انداخت و تا 1309 در زندان بود تا مرد و او را در 2 کیلومتری شامل عکا(بهجه)خاک کردند. 

17. آیا به راستی حسینعلی را پیامبر می‏دانید، اگر نمی‏دانید صفحه‏ی 4 کتاب مبین او را چگونه توجیه می‏نمائید؟ اول مطلب فلمآ رأیت نفسی علی قطب البلاء...» و همچنین اکثر صفحات مبین. 

18. معنی یا اهل البیان ان انتم لا تنصروه سوف ینصره الله چیست؟ و دارای چه مقامی بوده؟ 

19. با چه جرأتی یک موی خود را بهتر از هر کسی که در آسمان و زمین است، معرفی می‏کند؟ 

20. چرا حسینعلی با برادر خود(ازل)که به تعیین علی محمد جانشین او شده بود، مخالفت می‏نماید؟ تا عزیه رد بر حسینعلی بنویسد. 

21. چگونه هیکل و شکل و ذات و حرکت و سکون و قلم خود را هیکل و ذات و قلم خدا معرفی می‏نماید؟ 

22. به چه دلیل به پاپ می‏گوید من مسیح هستم آیا مسیح بودن را باید قبول کنند یا الوهیت را؟ سند مسیح بودن کتاب مبین و سند الوهیت لوح ابن الذئب لوح هیکل و کتاب مبین و صفحه‏ی 176 مائده‏ی  آسمانی، جلد 1، جزوه 1 و سوره‏ی هیکل صفحه‏ی 21، 37، 48 و جزو 4، جلد 4 کتاب مائده‏ی آسمانی 7 صفحه‏ی 35. 

23. اولا چرا نماز را 9 رکعت نموده و از نمازهای دیگر معاف داشته و به چه دلیلی گفته اگر آب نبود، وضو بگیری 10 مرتبه بسم الله الاطهر الاطهر الاطهر بگو کفایت از وضو می‏کند؟ 

چرا علی محمد نمازها را 19 رکعت ولی حسینعلی 9 رکعت که ده رکعت آن را بخشید و چرا کیفیت نه رکعت به شما نرسیده و خودتان می‏نویسید که محمد علی آن را با الواح دیگری دزدیده است، جواب چیست؟ و چرا تیمم ندارید؟ 

24. با چه مدرکی ازداوج با همه را جایز می داند غیر از زن پدر و چگونه تعیین مجازات لواط و حلیت و حرمت نکاح اقارب را به بیت العدل محول می‏نماید؟ 

سؤالات فراوان است. [1]  فعلا همین مقدار کفایت می‏کند، ضمنا اگر اهل مطالعه می‏باشید، کتاب‏های «بهائی چه می‏گوید» و «محاکمه و بررسی باب و بها» و «فلسفه‏ی نیکو» و «کشف الحیل» و «جمال ابهی» و «ساخته‏های بهائیت در صحنه‏ی دین و سیاست» را مطالعه فرمائید. تا فرصتی دیگر شما را به خدا می‏سپارم. 

 [1] به کتاب ادیان و فرق قسمت آخر، ص 85 به بعد مراجعه شود.

 

 

 

کلمات کلیدی: بهاییت، بها الله، سوال از بهاییت، بهایی ها جواب بدهند، خاتمیت، امام زمان، پاپ، ادعای مسیح، باب، میرزا حسینعلی، علی محمد، 2013، قران، صحیفه عدلیه، توضیح واضحات، مردانی، میثم رسولی، چر، چرابهایی نیستم، بهایی پژوهی، امام رضا، حضرت محمد، 12 امام، 19، روزه، وضو، نماز، قطب،
به اشتراک گذاری:
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در سه شنبه 27 دی 1390 توسط بهایی پژوه