میرزا علی محمد باب در آثار خود بارها به شخصیتی تحت عنوان من یظهره الله ( کسی که او را خدا ظاهر می گرداند ) اشاره می کند و زمان آمدن او را 15 تا 20 قرن بعد از خودش ذکر می نماید. در این ارتباط در کتاب  بخشی از الواح خطی باب و سید حسین کاتب آمده است: "


 من یظهره الله یعنی کسیکه خدا او را ظاهر می کند و نقطه اولی موعود بیان را به این عنوان نامیده و در بیان فارسی وقت ظهور او بین 1511 تا 2001 سال از بیان نوید داده شده و مع الوصف بعد از شهادت نقطه اولی عده ای مدعی این مقام شدند که از جمله آنها  میرزا حسینعلی است که خودش بهاء و پیروان او بهائی خوانده می شوند و صبح ازل همه مدعیان این امر را کاذب خوانده و رد کرده است."(بخشی از الواح خطی باب و سید حسین کاتب - صفحه ج) در لوح هیکل الدین نیز میرزا علی محمد باب ، وقت ظهور من یظهره الله را 662 سال بعد از بیان می داند و ذکر می  نماید:

" انتم بعد ما قضی من البیان ستماة و اثنین و ستین سنة بین یدی ملیککم فی احدی عشرسنة تحضرون ثم لتکبرون لعلکم مثل ذلک بین یدی من یظهره الله تحضرون"( لوح هیکل الدین- صفحه 4)

ترجمه: شما بعد از اینکه از بیان 662 سال گذشت ، 11 سال در برابر پادشاهتان حاضر می شوید ، سپس تکبیر می گوئید ، شاید که در چنان زمانی در برابر من یظهره الله حاضر شوید.

با این وجود افراد زیادی بعد از کشته شدن باب ادعای من یظهره اللهی کردند تا آنجا که در کتاب هشت بهشت آمده :" کار بجائی رسید که هر کس بامدادان از خواب پیشین بر میخاست تن را به لباس این دعوی می‏آراست."(هشت بهشت- صفحه 303)

ابو القاسم افنان در کتاب عهد اعلى‏ آورده:" بعد از شهادت حضرت باب 25 نفر ادعا کردند که مظاهر حق اند یعنی هر یک من یظهره الله موعود می باشند..."( عهد اعلی – صفحه ۴۷۸)

سپس نام آنها را به شرح زیر می آورد:

1- شیخ اسماعیل   2- سید بصیر هندی    3- میرزا اسدالله خویی    4- ملا شیخ علی ملقب به عظیم

5- سید علّاو        6- میرزا عبدالله متخلص به غوغا                        7- میرزا حسین قطب نیریزی

8- حاجی میرزا موسی قمی     9- حاجی ملا هاشم کاشی          10- حسین میلانی

11- ملا محمد نبیل زرندی  و ... (عهد اعلی – صص488-479)

 

در میان این مدعیان ، بهاء الله توانست موفق گردد و افراد زیادی را پیرو خود نماید. نکته ای که در اینجا اهمیت دارد این است که باب محل ظهور جسد من یظهره الله را مسجدالحرام ذکر نموده( بیان فارسی- الباب الاوّل من الواحد الخامس) همچنین سال ظهور او را همانطور که قبلاً نیز اشاره شد بین 1511 تا 2001 سال از بیان نوید داده است، لیکن جناب بهاء الله هیچکدام از این مشخصات را نداشتند ، با این وجود بهائیان ایشان را من یظهره الله یا موعود بیان می دانند و در این خصوص تا به حال دلیل قانع کننده ای ارائه نکرده اند.

 

 

به اشتراک گذاری:
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در دوشنبه 14 شهریور 1390 توسط بهایی پژوه