باسلام به شما پژوهشگر گرامی
با توجه این مطلب که هر چقدر مطالب یک موضوع در کنار هم باشند هم برای  پژوهشگر و هم برای کسی که دنبال شناخت آن موضوع و آشنایی بیشتر است بر این شدم که تا آنجا که از وبلاگها و سایت های مرتبط با موضوع بهاییت شناخت دارم برای اعتلای این راه این سایت و وبلاگها را معرفی کنم که هم در راه معرفی این فرقه ضاله گامی برداشته باشم و هم بابت اشتراک در بعض موضوعات و استفاده از مطالب دوستان ادای دینی کرده باشم.

و اما وبلاگهایی که در این زمینه فعالیت می نمایند عبارتند از:وبلاگ بها بی بها
و بهایی پژوهی جناب آقای چراغی
و


http://bahabibaha.mihanblog.com/وبلاگ پیرامون بهاییت

http://www.1az313.blogfa.com/سایت حقیقت بهاییت
این سایت ، مربوط به استاد گرامی  ام جناب همامهر می باشد
حقیقت بهاییت(آقای همامهر)
http://www.baharoom.com/وبلاگ دریچه ای به سوی حقیقت

دریچه ای به سوی حقیقت بهائیت


وبلاگ نهاد مردمی

http://nahad.vcp.ir/

وبلاگ الله ابهی


با امید به خدا  و استعانت از پروردگار عالمیان  این معرفی را آغاز می کنم تا کسانی که بصورت دقیق دنبال بهاییت هستند بتوانند به مطالب بیشتر و دقیق تر دست بیابند.
باشد که توشه راه ما شود


مدیر وبلاگ بهایی پژوهی
                                                                                                                                      میثم رسولی