22 بهمن
، حادثه كوچكی نیست بلكه آن حركت عظیمی است

 انقلاب ما انفجار نور بود
مرگ بر امریکاو اسرائیل
مرگ بر ضد ولایت فقیه
زنده باد جمهوری اسلام ایران عزیز،
 22بهمن بود گرامی
با حضور حداکثری مشتی بر دهان یاوه گویان می زنیم
اللهم صل علی محمد و آل محمد
حزب فقط حزب علی 
                          رهبر فقط سید علی